Định vị NaVG

Định vị NaVG Đáp ứng yêu cầu Nghị định 91, tiêu chuẩn QCVN31 của chính phủ về quản lý các phương tiện giao thông đường bộ và các doanh nghiệp vận tải tại Việt Nam, Việt Toàn Cầu (VietGlobal) đã nghiên cứu và sản xuất thành công sản phẩm thiết bị định vị hợp chuẩn theo QCVN31 mang...

Định vị oto PT302

Định vị oto PT302

Các chủ doanh nghiệp, những người muốn theo dõi phương tiện của mình bằng công nghệ giám sát phương tiện GPS

© 2015 Thiết bị Định Vị.Bản quyền © VIETGLOBAL Communication Co., LTD. All Rights Reserved